وبینار دانش بنیان؛ الزامات و مزایا برگزار می شود

فراخوان ها
17 بهمن 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
وبینار دانش بنیان؛ الزامات و مزایا برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان