دانشگاه هرمزگان رویداد” ایده شو” با محوریت مدیریت انرژی و برق برگزار می کند

فراخوان ها
09 بهمن 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
دانشگاه هرمزگان رویداد” ایده شو” با محوریت مدیریت انرژی و برق برگزار می کند

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان