نشست چهارم ارزشگذاری اختراعات برگزار می شود

دوره ها
26 دی 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
نشست چهارم ارزشگذاری اختراعات برگزار می شود

blank

نشست چهارم ارزشگذاری اختراعات  29 دیماه 1400برگزار می شود.

لینک ثبت نام

https://forms.inif.ir/ip-talk

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان