نخستین رویداد ملی زیست فناوری با محوریت علوم پزشکی و دارویی برگزار می شود

فراخوان ها
26 دی 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
نخستین رویداد ملی زیست فناوری با محوریت علوم پزشکی و دارویی برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان