اولین نمایشگاه ایمنی و محیط زیست دریایی و صنایع وابسته در چابهار سوم و چهارم اسفند ماه برگزار می گردد

فراخوان ها
25 دی 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
اولین نمایشگاه ایمنی و محیط زیست دریایی و صنایع وابسته در چابهار سوم و چهارم اسفند ماه برگزار می گردد

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان