فراخوان شرکت در رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فراخوان ها
14 دی 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
فراخوان شرکت در رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

blank

فراخوان شرکت در رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی دانشگاه صنعتی امیر کبیر منتشر شد.

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان