دوره اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری برگزار می شود

دوره ها
14 دی 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
دوره اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان