سمینار پردیس های فناوری از چرایی تا راه اندازی

دوره ها
14 دی 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
سمینار پردیس های فناوری از چرایی تا راه اندازی

blank

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین با همکاری پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار میکند:

پردیس های فناوری از چرایی تا راه اندازی؛ همراه با بیان تجربیات پارک علم و فناوری خراسان رضوی

مخاطبان:
مدیران و کارشناسان پارک ها و مراکز رشد
کارگزاران توسعه فناوری

سه شنبه ۱۴ دی ماه
از ۱۴ الی ۱۶

ثبت نام از طریق:
http://moshaveroom.ir

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان