دوره آموزش مقدماتی کار باچوب مقدماتی توسط مرکز نوآوری هرمزگان برگزار می شود

دوره ها
24 آذر 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
دوره آموزش مقدماتی کار باچوب مقدماتی توسط مرکز نوآوری هرمزگان برگزار می شود

دوره آموزشی مقدماتی کار باچوب مقدماتی ویژه ترم تابستان توسط مرکز نوآوری هرمزگان برگزار می شود.

blank

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان