امضا‌ء تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان با شهرداری بندرعباس به منظور برقراری توسعه همکاریهای علمی و فناوری و ارتباط سازمان یافته بین پارک علم وفناوری هرمزگان و شهرداری بندرعباس

اخبار پارک
04 اردیبهشت 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
امضا‌ء تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان با شهرداری بندرعباس به منظور برقراری توسعه همکاریهای علمی و فناوری و ارتباط سازمان یافته بین پارک علم وفناوری هرمزگان و شهرداری بندرعباس

امضا‌ء تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان با شهرداری بندرعباس به منظور برقراری توسعه همکاریهای علمی و فناوری و ارتباط سازمان یافته بین پارک علم وفناوری هرمزگان و شهرداری بندرعباس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان هرمزگان به منظور برقراری توسعه همکاری­های علمی و فناوری و ارتباط سازمان یافته بین پارک علم وفناوری هرمزگان و شهرداری بندرعباس و بهره­گیری از امکانات و پتانسیل­های هر یک از طرفین تفاهم نامه و نیز بهره مندی از تخصص­های مختلف علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل پارک علم و  فناوری توسط سایر بخش های جامعه در جهت رفع مشکلات و توسعه پایدار و ایجاد همکاری های مشترک، این تفاهم نامه فی ما بین پارک علم و فناوری هرمزگان با ریاست دکتر علی فتی و شهرداری بندرعباس با حضور شهردار آقای دکتر عباس امینی زاده  امضاء گردید .

اهداف این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد .

  1. همکاری آموزشی برای ارتقاء علمی کارشناسان
  2. کاربردی نمودن پژوهش ها و تجاری سازی آن
  3. تسریع در تحقق توسعه پایدار در حوزه شهری و شهرسازی و مدیریت شهری
  4. به کارگیری استارت آپ ها در حوزه مدیریت شهری برای تحقق شهر هوشمند
  5. تبادل دانش وتجربیات بخش تحقیق و اجرا به ویژه در حوزه شهری و شهرسازی و مدیریت شهری

درباره نویسنده

admin

نویسنده : admin

پارک علم و فناوری هرمزگان