مجوز فناورانه

مجوزی است که به منظور تأیید صلاحیت فناورانه واحدهای مستقر در پارک صادر می‌شود. این مجوز بر اساس دارایی‌های فنی، ظرفیت نیروی انسانی و توفیق واحد فناور در تجاری سازی محصولات به منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش بینی شده در قوانین کشور در صورت درخواست واحد فناور صادر و یا تمدید می‌شود.

مجوز فناوری پس از احراز شرایط توسط مرکز رشد/ موسسات و با امضای رییس پارک علم و فناوری صادر شده و فقط مشمول آن دسته از واحدهای فناوری می‌شود که در برج فناوری هرمز مستقر می‌شوند.

شرایط صدور مجوز فناورانه

  • بستن قرارداد استقرار با پارک و استقرار در برج فناوری هرمز
  • تجهیز دفتر مربوطه و به کارگیری حداقل یک نفر نیروی تمام وقت در دفتر
  • اعلام رسمی آدرس شرکت در اساسنامه به محل استقرار در پارک
  • ارائه گزارش عملکرد فعالیت‌های انجام شده بر اساس فرمت درخواستی
  • واحد فناور در آخرین ارزیابی مرکز رشد، مورد تأیید کمیته نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
  • واحد فناور به تشخیص کمیته نظارت و ارزیابی دارای فروش قابل قبولی باشد. ( با توجه به نوع واحد فناور تعیین می‌شود.)
  • ارائه صورت وضعیت مالی واحد فناور
  • ارائه اظهار نامه مالیاتی شرکت

شرایط تمدید مجوز فناورانه

  • ارائه گزارش عملکرد فعالیت‌های انجام شده بر اساس فرمت درخواستی
  • داشتن گردش مالی / قرارداد بر اساس جدول زیر ( داشتن یکی از شروط)

جدول تمدید مجوز فناورانه

نوبت تمدید گردش مالی قرارداد (مجموع قراردادهای جدید منعقد شده پس از تاریخ اخذ مجوز قبلی)
مرکز رشد پارک مرکز رشد پارک
تمدید بار اول حداقل

۱.۵A

حداقل

۲A

حداقل

A

حداقل

۱.۵A

تمدید بار دوم و بیشتر حداقل

۱.۵A

حداقل

۲A

حداقل

۱.۵A

حداقل

۲A

عدد A نصاب معاملات کوچک در سال مربوطه می‌باشد.

تبصره۱: در خصوص صدور و یا تمدید مجوز فناوری برای واحدهای تحقیق و توسعه در پارک، مصوبه هیأت مدیره شرکت مادر در خصوص حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در هر سال ملاک عمل خواهد بود و میزان آن بر اساس جدول زیر در نظر گرفته می شود:

جدول تمدید مجوز فناورانه برای شرکت­های تحقیق و توسعه

صدور تمدید بار اول تمدید بار دوم و یا بیشتر
۲A 2.5A 3A

تبصره۲: در صورت درخواست و احراز شرایط واحد فناوری مبنی بر اخذ مجوز فناوری با بیش از یک عنوان زمینه فعالیت، داشتن حداقل مبلغ ذکر شده در شرایط صدور و تمدید این آیین نامه برای هر زمینه فعالیت الزامی است.

۱-۱- فرآیند اخذ مجوز فناورانه

واحدهای فناور می­توانند پس از مطالعه آیین­نامه صدور مجوز فناورانه و اطمینان از دارا بودن شرایط اخذ مجوز نسبت به این مهم اقدام کنند. این واحدها ابتدا بایستی درخواست مجوز فناورانه و گزارش و مستندات کارهای خود را به مرکز رشد پارک علم و فناوری تحویل نمایند. درخواست مورد نظر توسط کارشناس ارزیابی و نظارت مورد بررسی اولیه قرار می­گیرد و در صورت کامل بودن و تایید کارشناس، جهت بررسی نهایی به ناظرین علمی و فناوری، کسب و کار و مالی و اقتصادی ارسال می­شود. در صورت تایید ناظران و مدیر مرکز رشد، اطلاعات مربوط به مجوز فناورانه شرکت در فایل مربوطه تکمیل و جهت چاپ و صدور به قسمت مربوطه ارسال می­گردد. در نهایت پس از آماده­سازی و درج هولوگرام مربوطه توسط حراست پارک بر روی مجوز، به شرکت متقاضی تحویل داده می­شود.

فرآیند اخذ این مجوز از ابتدا تا انتها در شکل زیر نمایش داده شده است.

blank