وظایف معاونت فناوری

 • برنامه ریزی در رابطه با جلب مراکز دانشگاهی ، پژوهشی و تخصصی به منظور تجمیع امکانات و توانمندیهای آنان در راستای اهداف پارک
 • نظارت بر روند ارائه خدمات تخصصی به موسسات و واحدهای مستقر در پارک
 • نظارت بر تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به حوزه فناوری پارک
 • کاولویت بندی زمینه های فعالیت پارک و مراکز رشد در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب
 • نظارت بر روند پذیرش موسسات و واحدها در پارک
 • نظارت و سیاستگذاری در امور بازاریابی و خدمات فنی و تخصصی پارک
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری و مراکز خدمات علمی و دیگر مراکز مورد نیاز پارک
 • برنامه ریزی به منظور جلب نظر و اخذ مساعدتهای مالی وفنی مراکز علمی، پژوهشی، تولیدی و تخصصی داخلی و خارجی
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و انجام ترتیبات لازم برای رفع نیازهای آنان
 • نظارت و شرکت در جلسات مختلف مربوط به حوزه فناوری و نوآوری
 • نظارت بر انتشارات علمی- پژوهشی و فناوری پارک و نحوه اطلاع رسانی اخبار حوزه فناوری و نوآوری
 • نظارت بر روند پیشرفت تعامل با اندیشمندان، متخصصین و نخبگان و کارآفرینان داخل و خارج کشور
null
دکتر علیرضا نصیری

  دکتر علیرضا نصیری 

معاونت پارک علم و فناوری

دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه اوکلند، نیوزلند

Email:    nassiry_m@yahoo.com

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی برق کنترل دانشگاه تهران از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه اوکلند، نیوزلند از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

سوابق کاری:

 • مسوول شاخه برق نصب پروژه SPIR  کارخانه نیشکرشعیبیه خوزستان ۱۳۸۰
 • مسوول شاخه برق نصب پروژه PM  کارخانه سیمان داراب ۱۳۸۲
 • عضو هیات علمی و مدیر گروه فنی و مهندسی در پژوهشکده هرمز ۱۳۸۳-۱۳۸۶
 • مسئول سایت پژوهشکده هرمز ۱۳۸۳-۱۳۸۶
 • عضو هیات علمی و مدیر گروه برق و الکترونیک دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
 • عضو کمیته مرکزی تحقیقات برق منطقه ای استان هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
 • عضو کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
 • برگزاری “همایش سراسری خمیر، گذشته حال و چشم انداز آینده” (به عنوان دبیر اجرایی و نظارتی)
 • برگزاری ” همایش جنگل های حرا” (به عنوان دست اندرکار اجرایی)

 جوایز:

 • رتبه اول در مقطع دیپلم
 • رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
 • رتبه اول مسابقات علمی در استان هرمزگان در دوره دبیرستان
 • پژوهشگر برتر دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹

پروژه های تحقیقاتی:

 • مدیر پروژه: بررسی پتانسیلهای صرفه جوئی برق در استان هرمزگان و ارائه راهکار به تفکیک تعرفه و ارانه راهکارهای اجرایی بخصوص در زمینه وسایل سرمایشی (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • همکار پروژه: سیستمهای حذف آلودگی صوتی به روش فعال (مرکز تحقیقات مخابرات )
 • مدیر پروژه: طراحی وساخت قفل الکترونیکی هوشمند (پژوهشکده هرمز)
 • همکار پروژه: عیب یابی موتور های القایی قفس سنجابی با استفاده از جریان استاتور(قرارداد بین دانشگاهی)
 • مدیر پروژه: اندازه گیری و تحلیل وضعیت توان الکتریکی در حوزه شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان (شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان)
 • مدیر پروژه: مطالعه و بررسی مولفه های اصلی بار و اصلاح ضریب بار در شبکه برق هرمزگان (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • مدیر پروژه: مطالعات پله های مصرف برق برای مشترکین خانگی و تجاری در شهرستانهای بندرعلاس، قشم، میناب و بندرلنگه با توجه به شرایط محیطی منطقه (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • مدیر پروژه: مطالعات خازن گذاری در شبکه فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • همکار پروژه: برنامه ریزی تحقیقات ۵ ساله شرکت توزیع برق استان هرمزگان (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • همکار پروژه: برنامه ریزی تحقیقات ۵ ساله شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان (شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان)

وظایف معاونت پشتیبانی

 • همکاری با رئیس پارک در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی پارک
 • تهیه طرح جامع و تأمین زمین وامکانات متناسب با توسعه پارک
 • برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی پارک به منظور توسعه فضای واحدهای مختلف پارک و پیش بینی اعتبارات عمرانی مورد نیاز
 • رسیدگی به هدف های اجرایی پارک و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و حقوقی
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس پارک در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 • شرکت در شوراها ، کمیسیون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح پارک
 • تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات پارک
 • انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی پارک طبق مقررات و ضوابط مربوط
 • همکاری با معاونت فناوری و مراکز رشد در جهت تحقق اهداف پارک
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی پارک با همکاری حراست پارک
 • نظارت بر تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ( تشکیلاتی ) و همچنین تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط
 • نظارت بر نحوه عقد قرارداد های منعقده بین پارک و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با پارک واستماع اظهارات ، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی
 • مطالعه وبررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
 • پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاهها ،دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه
 • مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف پارک به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد
 • تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز
 • همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی ونگهداری و طبقه بندی مصوبات
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته های تخصصی
 • تنظیم شکوائیه برعلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که متعرض حقوق پارک در زمینه های مختلف هستند
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی