محورهای فعالیت پارک علم و فناوری هرمزگان

null

کشاورزی و بیوتکنولوژی

null

مواد و تجهیزات پزشکی

null

شیلات و صنایع تبدیلی

null

فولاد و صنایع وابسته

null

انرژی و منابع آب

null

فناوری اطلاعات ، ارتباطات

null

فناوری دریایی

null

و ...