لیست شرکت های دانش بنیان هرمزگان

نام شرکت نوع مجوز ایده محوری دانش بنیان

پارس نت سیس سامانه کیش

تولیدی نوع 3 (مستعد دانش بنیان)

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *

دیماگ دلاوال دزاویل سرویسز قشم

تولیدی نوع 2

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب

تولیدی نوع 2

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

ایده سیستم پرداز کیش

تولیدی نوع 3 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *

بنیان فرآورش پارسه

نوپا نوع 2

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی *

بین المللی تجارت الکترونیک پرهام کیش

تولیدی نوع 2

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *

فناوران زیست سبز دریا

تولیدی نوع 2

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی *

شید آرین کیش

تولیدی نوع 1

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

فضا زمان هرمزگان

تولیدی نوع 3 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *

بستر یگانه تحول کیش

نوپا نوع 3 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *

مجتمع پترو صنعت گامرون

تولیدی نوع 3 مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی *

آنامیس الکترونیک ویرا

نوپا نوع 2

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار *

دانش کاوان به هنگام قشم

نوپا نوع 3 برق و الکترونیک و فوتونیک *

شتابدهنده نو آوری و فن آوری تخشا قشم

نوپا نوع 2

خدمات تجاری‌سازی *

بازرسی فنی بهینه آزمای کیش

تولیدی نوع 2

ماشین الات و تجهیزات پیشرفته *
آزمایشگاه فنی و مهندسی صنعت کیفیت نامداران تولیدی نوع 2 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

مروارید آب قشم

تولیدی نوع 3 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

سنجش دانش صنعت جنوب

تولیدی نوع 2

خدمات تجاری‌سازی *

آرمانی رویال تکنولوژی کیش

نوپا نوع 2

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی *

پترو دوار کیش

تولیدی نوع 2

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *
خدمات مسافرت هوایی راه تمدن پارسیان کیش تولیدی نوع 2 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *
هرمزبرکه- تحقیق و توسعه تولیدی نوع2 تولید محصولات پلی اتیلن *
مت لوک هیدرو نیوماتیک منطقه آزاد کیش تولیدی نوع3 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *
سینا آزمای بندر

تولیدی نوع 2

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

افروز شیمی لارک

نوپا نوع 2 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

پویا شیمی بندرعباس

نوپا نوع 2

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

مهان مد میمه کیش

تولیدی نوع 3

تجهیزات پزشکی *
نادین پتروکر کیش تولیدی نوع 2 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

اندیشه نیارش فضا

تولیدی نوع 2 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

هرمز الکترونیک پدیده قشم

تولیدی نوع 2

برق و الکترونیک، فوتونیک *

صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس

نوپا نوع 2

برق و الکترونیک، فوتونیک *

برق و الکترونیک، فوتونیک

تولیدی نوع 2

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *
پیرامون سیستم قشم تولیدی نوع 2 برق و الکترونیک، فوتونیک *
پارسیان بهینه پایش تولیدی نوع2 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *
هرمز زیست آنزیم تولیدی نوع1 دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان *
پرتو راهگشای نوین قشم

تولیدی نوع2

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *

فنی مهندسی دقت و محاسبه هنگام

نوپا نوع 2 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

زایش سبز طبیعت

نوپا نوع 1

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان *

صنعتگران دانش مبنا

تولیدی نوع 1

برق و الکترونیک، فوتونیک *
نو اندیشان شیمی آزمون تولیدی نوع 2 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

فنی مهندسی سیال نیرو کیش

تولیدی نوع 2 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

مهندسی فربال بنا

تولیدی نوع 2

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته *

تجدید بنا و توسعه کیش

نوپا نوع 2

برق و الکترونیک، فوتونیک *

رایا ارتباطات کیش

تولیدی نوع 2

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *
خدمات مسافرت هوایی آرنیکا مهر کیش تولیدی نوع 2 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *
موج افزار مهرگان کیش تولیدی نوع2 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای *
زیما توسعه پارسیان کیش تولیدی نوع2 مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی *