لیست شرکت های دانش بنیان هرمزگان

نام شرکتنام مدیرعاملحوزه فعالیتدانش بنیان
سینا آزمای بندرحیدر خوشدل نیتخدمات آزمایشگاهیبله
افروز شیمی لارکمعصومه آجرلوخدمات آزمایشگاهیبله
فناوران زیست سبز دریافاطمه عیدی -یوسف محسنی قلعه قاضیتکثیر ˓کشت و پرورش گیاهان دریایی، تولید آگار، تولید نانو ماسک جلبک خلیج فارس مکمل تغذیه پوستبله
پویا شیمی بندرعباسامیدعلی پورعلیمردانخدمات آزمایشگاهیبله
پتروصنعت گامرونسید یحیی واحدیبهبود کیفیت و افزایش خلوص کاتالیست نقرهبله
زایش سبز طبیعتصغری فلاحیمکمل گیاهی جهت بهبود پارامترهای مردان ناباروربله
پلیمر هرمزبرکهبهنام دربانتولید محصولات پلی اتیلنخیر
دریافرین ایرانیانمهدی پوراحمدیخدمات سیستم کنترل هوشمند، تخلیه و بارگیری اتوماتیک سوپرکارگو و مانیتورینگ تخلیه و بارگیری مخازن دینامیکی کشتی های تجاری( نفتکش) بر پایه نرم افزار SAABبله
سیاره فناوری اطلاعات برتر قشممجتبی شهابی نژادمشاوره، طراحی، نظارت و اجرای مراکز داده، امنیت شبکه، زیر ساخت شبکهبله
پیشگام ساخت آیریکحمید سلمانیخدمات فنی و مهندسیبله
سنجش دانش صنعت جنوبعبدالحسین توانگریتجاری سازی -خدماتبله
اطمینان محاسب پارسااحمد سلیمان نیاتجاری سازی -خدماتخیر
کیمیای باغ طبیعتشهلا خانبانیآرایشی بهداشتی طبیعیخیر
کیمیا سنجش خلیج فارسحامد استخریآزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و رنگ های نساجی
بله
کیفیت آزمای جنوبسلما مهدی زادهخدامات ازمایشگاهیبله