بازاریابی و فروش

خدمات تجاری سازی

 • ارزیابی:
 • مطالعه یبازار
 • استعلامهزینه های ساخت و بهره برداری
 • بررسیمالی طرح و ارائه گزارشات COMFAR
 • مطالعاتامکانسنجی فنی، مالی و اقتصادی
 • گزارشپیشرفت برنامه عملیاتی
 • ارزیابیسطح آمادگی فناوری ( TRL )
 • ارزیابیآمادگی و مرحله ی تجاری سازی
 • برنامه ریزی:
 • تدوینمدل، بوم و سازمان کسب و کار
 • تدویناستراتژی ورود به بازار و برنامه بازاریابی
 • تدوینطرح تجاری BP
 • تدوینبرنامه عملیاتی و زمانبندی
 • برگزاری جلسات با رویکرد منتورینگ:
 • مشاوره بیمه ای و مالیاتی
 • مشاوره های عمومی و مدیریت
 • مشاوره توسعه محصول
 • مشاوره توسعه بازار و فروش
 • مشاوره صادرات و واردات
 • خدمات مالکیت فکری و حقوقی:
 • ثبت شرکت
 • ثبت اختراع
 • ثبت علامت تجاری
 • ثبت طرح صنعتی
 • آموزش:
 • ارتقایشناخت و دانش عمومی کسب و کار
 • ایجادنگرش کارآفرینانه به مقوله نوآوری
 • درکمراحل کلی ایجاد یک استارتاپ و چالش های آن
 • آشناییبا مهارت های مدیریتی و تیم سازی و رهبری
 • آشناییبا الزامات حقوقی و قانونی کسب و کار
 • خدمات کارگزاری دانش بنیان:
 • کارگزار به هم رسانیفناوری
 • کارگزارترویج خدمات و حمایت های دانش بنیان
 • ارزیابیشرکت های متقاضی استفاده از قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
 • خدمات فن بازار:
 • بازاریابیو فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان
 • جذبسرمایه و انتقال فناوری
 • تامینفناوری های مورد نیاز صنایع
 • توسعهی شبکه ی فناوری و هم افزایی

مرکز برنامه ریزی و توسعه کسب‏وکار سنجش دانش صنعت جنوب

بندرعباس، بلوار امام خمینی، خیابان آیت الله غفاری شمالی، جنب پمپ بنزین ، برج فناوری هرمز، طبقه۲، واحد۲۰۹

۰۷۶-۳۱۰۱۳۳۳۳

۰۹۳۷۵۰۸۱۶۶۸

www.sanjeshdanesh.ir

sisecommercialize@gmail.com

instgram: sanjeshdanesh_

شرایط پذیرش

پذیرش شرکت ها در پارک علم و فناوری در شورای پذیرش و ارزیابی بر اساس مدارک متقاضی، بازدید از فعالیتهای شرکت و برگزاری جلسات مصاحبه صورت می پذیرد.


واحدهای قابل پذیرش

 • واحدهای فناوری خصوصی ( در حد تولید پیشرفته و حداکثر نیمه صنعتی )
 • واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع یا سازمان ها
 • مراکز تحقیقاتی – توسعه ای
 •  آزمایشگاهها و واحدهای تولید نیمه صنعتی در زمینه فناوری های نوین
 • واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها


شرایط پذیرش

 • داشتن وضعیت حقوقی کاملاً شخصی
 • دارا بودن سابقه فعالیت موفق
 • دارا بودن منابع پایدار مالی و اقتصادی
 • داشتن برنامه ای مدون و شخصی جهت توسعه فعالیتها
 • در خدمت داشتن نیروهای تمام وقت در راستای فعالیت مورد نظر
 • برخورداری از گردش مالی و فروش مناسب


ویژگی های موسسات

با توجه به نوع فعالیت و سطح تکنولوژی، سطح علمی کارکنان و بودجه تحقیق و توسعه تقسیم بندی میگردد :

الف ) زمینه فعالیت :

 • فعالیت در زمینه توسعه مرزهای دانش
 • فعالیت در زمینه تجاری سازی نتایج تحقیقات
 • فعالیت در راستای انتقال فناوری
 • فعالیت در راستای توسعه فناوری های نوین
 • ارائه خدمات مهندسی با ارزش افزوده بالا به صنایع و سازمانها
 • فعالیتهای تحقیق و توسعه ، طراحی مهندسی و مهندسی معکوس در جهت ارتقاء سطح فناوری صنایع

ب ) ترکیب پرسنل :

به کارگیری نیروهای دانش آموخته و متخصص به کل پرسنل

وجود برنامه های آموزشی مستمر جهت ارتقاء سطح علمی و تخصصی پرسنل

شرکتهای مستقر در پارک

ردیفنام شرکتنام مدیرعاملحوزه فعالیتآیا درجه دانش بنیانی دارد؟زمان پذیرش
1سینا آزمای بندرحیدر خوشدل نیتخدمات آزمایشگاهیبله30/9/1397
2افروز شیمی لارکمعصومه آجرلوخدمات آزمایشگاهیبله7/2/1398
3صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارسعلیرضا شیخ جعفری سیستمهای کنترل هوشمند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بر مبنای اینترنت اشیابله30/9/1397
4فناوران زیست سبز دریافاطمه عیدی -یوسف محسنی قلعه قاضی تکثیر ˓ کشت و پرورش گیاهان دریایی، تولید آگار، تولید نانو ماسک جلبک خلیج فارس مکمل تغذیه پوستبله25/2/1397
5پویا شیمی بندرعباسامیدعلی پورعلیمردانخدمات آزمایشگاهیبله1/5/1398
6پتروصنعت گامرونسید یحیی واحدیبهبود کیفیت و افزایش خلوص کاتالیست نقرهبله1/3/1396
7زایش سبز طبیعتصغری فلاحیمکمل گیاهی جهت بهبود پارامترهای مردان ناباروربله1/10/1397
8مسن انرژی قشمغلامرضا نعمتیاینترنت اشیابله1/9/1397
9ایده کاوان هوشمندسید عقیل هوشمندایجاد پورتال های سازمانی با تاکید بر هوش تجاری خیر15/2/1396
10پیشگام ساخت آیریکحمید سلمانیساخت و تولیدبلی01/10/1398
11تصفیه هوشمند آویساسعید حسن نیاهوشمندسازی سیستم‌های فاضلاب خیر20/12/1396
12دریافرین ایرانیانمهدی پوراحمدیخدمات سیستم کنترل هوشمند، تخلیه و بارگیری اتوماتیک سوپرکارگو و مانیتورینگ تخلیه و بارگیری مخازن دینامیکی کشتی های تجاری( نفتکش) بر پایه نرم افزار SAABخیر15/6/1397
13ستاره سترگدلارام نخبه زارعصابون گیاهی،جانوری،دریاییخیر20/10/1397
14ورزش سلامت بندرعلی رضا شاهرخی قهفرخیارایه خدمات تخصصی ورزش در آب خیر16/10/1397
15سیاره فناوری اطلاعات برتر قشممجتبی شهابی نژادمشاوره، طراحی، نظارت و اجرای مراکز داده، امنیت شبکه، زیر ساخت شبکهبله1/5/1398