مشاوره

امروزه همگان به این نتیجه رسیده‌اند که رشد و توسعه پایدار هر بنگاه اقتصادی‌ در گرو استفاده از تجربه و مهارت افراد متخصص و متعهد در کنار مدیران شرکت های نوپا می باشد این امر به مدیران سازمان این امکان را می‌دهد که با صرف هزینه و زمان کمتری از توانمندی مشاوران در جهت تسهیل و بهبود فرایند کسب و کار خود استفاده نمایند پارک علم و فناوری هرمزگان با عنایت به رسالت و ماموریت خود و با رعایت اصول کاری و حرفه ای فضای حاکم بر شرکت های دانش بینان و در جهت بهبود کسب و کار آنها تلاش می کند در زمینه اصلاح وضع موجود نقش اثربخشی ایفا نمایند به همین منظور مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری در جهت تسهیل گری و بهبود فرایند کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری هرمزگان  اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت، بازاریابی، بازرگانی، حقوقی، مالی، مالیاتی، بورس، فرابورس، کار و تامین اجتماعی با استفاده مشاوران متخصص و متعهد نموده است

blank