خدمات

مالکیت فکری


دفتر ثبت اخترعات پارک علم و فناوری هرمزگان از سال 1394 به طور رسمی بعنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به موضوع نوآوری اختراعات داخلی در لیست اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد فعالیت خود را آغاز کرده است دفتر مزبور درنظر دارد با ارائه خدمات مشاوره‌ای و انجام برخی پیگیری های عملی در راستای خدمت ‌رسانی به اساتید فرهیخته و نخبگان دانشجویی و پژوهشی گام بردارد.


مالکیت فکری

آموزش

امروزه آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی ها اصلی دستیابی به سرمایه نیروی انسانی و سازگاری با شرایط تغییر، بعنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمان ها بیش ازپیش نمایان شده است.


آموزش

مشاوره


پارک علم و فناوری هرمزگان با عنایت به رسالت و ماموریت خود و با رعایت اصول کاری و حرفه ای فضای حاکم بر شرکت های دانش بینان و در جهت بهبود کسب و کار آنها تلاش می کند در زمینه اصلاح وضع موجود نقش اثربخشی ایفا نمایند به همین منظور مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری در جهت تسهیل گری و بهبود فرایند کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری هرمزگان اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت، بازاریابی، بازرگانی، حقوقی، مالی، مالیاتی، بورس، فرابورس، کار و تامین اجتماعی با استفاده مشاوران متخصص و متعهد نموده است


مشاوره

خدمات تجاری سازی


پارک علم و فناوری هرمزگان جهت تجاری سازی ایده ها و محصولات شرکت های مستقر با شرکت صنعت دانش صنعت جنوب قرارداد برونسپاری منعقد نموده است.


خدمات تجاری سازی فن بازار
نیاز های فناورانه صنایع استان نیاز های پژوهشی

گواهی فناورانه


آیین نامه فرآیند صدور گواهی فناورانه گزارش کار

تسهیلات


تسهیلات

استقرار


استقرار

خدمات تجاری سازی فن بازار

خدمات تجاری سازی فن بازار