بازگشت به اخبار

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و پارک علم و فناوری هرمزگان

در حاشیه چهل و دومین نشست روسای پارک های علم و فناوری کشور انجام شد:
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و پارک علم و فناوری هرمزگان

در حاشیه چهل و دومین نشست روسای پارک های علم و فناوری کشور، پنج شنبه ۷ آذر ۹۸، تفاهم نامه همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و پارک علم و فناوری هرمزگان، به امضای محمد سپهر، مدیرعامل صندوق و علی فنی، رئیس پارک هرمزگان رسید.
به نقل از روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، این تفاهم نامه با موضوع عاملیت وجوه پارک نزد صندوق یزد جهت حمایت مالی از شرکتهای فناور مستقر در پارک هرمزگان به مدت سه سال امضاء شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار