بازگشت به اخبار

تاکید بر مشارکت بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی هرمزگان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: با مشارکت بخش دولتی و خصوصی به ویژه بنگاه های بزرگ اقتصادی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی در هرمزگان با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان تشکیل می شود.

ایرج حیدری در نشست هماهنگی تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت تشکیل این صندوق، عنوان کرد: تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی در استان با مشارکت بخش دولتی و خصوصی می تواند موتور محرکه برای شرکت های دانش بنیان در زمینه تامین سرمایه اولیه آنها باشد.

وی تصریح کرد: استان هرمزگان با توجه به استقرار گسترده صنایع و بنگاه های اقتصادی، تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان با مشارکت بنگاه های اقتصادی و صنایع برای ایفای  مسئولیت اجتماعی آنها ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تشکیل صندوق پژوهش و فناوری در استان ها به برنامه سوم توسعه کشور برمی گردد، عدم تشکیل این صندوق  در هرمزگان یک خلاء اساسی برای گسترش فعالیت های علمی با حمایت از شرکت های دانش بنیان برای ورود به بازار می باشد که باید در اسرع وقت این خلاء جبران شود.

حیدری خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان مطالبه و مورد تاکید استاندار محترم استان است و ضروری است بنگاه های اقتصادی گام اساسی برای تشکیل این صندوق بر دارند.

وی در همین رابطه گفت: صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان با توجه به نقشی که در حمایت از شرکت های دانش بنیان دارد مطالبه مردم استان و همچنین جامعه علمی استان می باشد و مهم است که بنگاه های اقتصادی ، صنایع و مدیران دستگاه های اجرای ذیربط نسبت به تحقق این مهم اهتمام ویژه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: با توجه به اینکه به زودی صندوق پژوهش فناوری و نوآوری غیر دولتی استان با مشارکت بخش دولتی و خصوصی تشکیل می گردد بنگاه های اقتصادی و صنایع استان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به تامین منابع مالی تشکیل صندوق اهتمام ویژه به خرج دهند.

دکتر علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان نیز در این جلسه به نقش صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی

اشاره کرد و گفت: توانمندسازی یکی از وظایف اصلی این صندوق است.

 وی با بیان اینکه برای راه اندازی صندوق در استان هرمزگان یکسری شروط باید رعایت شود، افزود: یکی از شروط راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری، غیر دولتی بودن آن است که بر اساس الزامات صندوق نوآوری و شکوفایی می بایست حداکثر ۴۹ درصد از سرمایه صندوق متعلق به بخش دولتی و حداقل ۵۱ درصد متعلق به بخش خصوصی باشد که طبق این دستورالعمل میزان مشارکت بخش خصوصی می‌تواند از ۵۱ درصد نیز بالاتر برود.

 رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان همچنین با اشاره به تلاش پارک علم و فناوری هرمزگان برای راه اندازی صندوق گفت: از دو سال پیش اقدامات لازم برای راه‌اندازی این صندوق آغاز شده که با پیگیری های صورت گرفته، آورده بخش خصوصی تاکنون تکمیل نشده که با تحقق آن می‌توان به راه‌اندازی صندوق اقدام کرد.

 وی با بیان این که حداقل سرمایه اولیه صندوق می بایست سه میلیارد تومان باشد، گفت: به هر میزان که ما بتوانیم آورده در صندوق داشته باشیم صندوق نوآوری و شکوفایی ۹ برابر آن به استان اختصاص خواهد داد.

 فتی همچنین گفت: سرمایه گذاران صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سهامدار این مجموعه خواهند بود و در تصمیمات آن نقش خواهند داشت.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار