بازگشت به اخبار

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم: فناوران پارک هرمزگان باید مشتریان خود را در عرصه بین المللی جستجو کنند

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان هرمزگان باید مشتریان خود را در عرصه بین المللی جستجو کنند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان هرمزگان دکتر خسرو پیری در بازدید از دستاوردهای پارک علم و فناوری هرمزگان واقع در نمایشگاه دائمی تهران افزود: هفته پژوهش و فناوری فرصتی است تا دستاوردهای واحدهای فناور پارک ها در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مجموعه وزارت علوم خود را موظف به حمایت از واحدها و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری می کند، خاطرنشان کرد، سیاست های ما تقویت این واحدهاست و خود فناوران نیز باید قدم های لازم در این زمینه بردارند.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری  گفت: فناوران ایرانی توانایی عرض اندام در عرصه بین المللی را دارند از این رو باید فراتر از بازار ایران نگاه کنند.

وی به تجربیات خود از بازدید دستاورد سایر کشورها گفت: آنها بازار هدف خود را به خوبی شناخته اند و ما نیز می بایست در این زمینه فعالیت خود را گسترده تر کنیم.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار