بازگشت به اخبار

بازدید رئیس دانشگاه هرمزگان از دستاوردهای پارک علم و فناوری در نمایشگاه پژوهش و فناوری

رئیس دانشگاه هرمزگان از دستاورهای پارک علم و فناوری استان در نمایشگاه هفته پژوهش واقع در نمایشگاه دائمی تهران دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، دکتر علی اکبر شیخی به همراه دکتر زینلی پور معاون پژوهشی این دانشگاه از دستاوردهای پارک هرمزگان بازدید کرد.

وی در این بازدید در نشستی با واحدهای فناور بر همکاری و تعامل طرفین تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد، این نمایشگاه بتواند در بزاریابی محصولات فناوری کمک کند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار