بازگشت به اخبار

نشست مشترک کارآفرین هرمزگانی با واحدهای فناور

پارک علم و فناوری هرمزگان

واحدهای فناور مراکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان در نشستی مشترک با حضور رحیم اژدری کارآفرین نمونه هرمزگانی، دکتر پویان ادیبی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور و علیرضا نصیری معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری به بحث و تبادل نظر پیرامون کار و کارآفرینی در هرمزگان پرداختند.

در این نشست رحیم اژدری پیرامون فعالیت خود و چالش هایی که با آن مواجه بوده تشریح کرد.

گفتنی است، این نشست ها با هدف آشنایی واحدهای فناور با چالش های پش روی فعالیت آن ها از سوی مرکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان تدارک دیده شده بود.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار