بازگشت به اخبار

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم: ۳۸ پارک علم و فناوری و ۱۶۸مرکز رشد فناوری در کشور فعال هستند

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: ۳۸ پارک علم و فناوری و ۱۶۸مرکز رشد فناوری در کشور فعالیت می کنند که محوریت توسعه فناوری در استانها را بر عهده دارند.

دکتر خسرو پیری در نشست مشترک روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد فناوری در پارک زیست فناوری خلیج فارس(قشم) اظهار داشت: از تعداد۳۷ پارک های علم و فناوری کشور، ۸ پارک مربوط به دانشگاههای کشور، ۲۷پارک مربوط به وزارت علوم، ۱پارک در زیر مجموعه ریاست جمهوری و ۱ پارک هم زیر مجموعه جهاد دانشگاهی است و ۲ پارک بخش خصوصی در کشور هم در حال تاسیس هستند.

وی افزود: تقویت جریان فناوری در نظام علمی کشور بر عهده  پارک های علم و فناوری است و در همین راستا برگزاری کارگاههای ارائه ایده های نو یا استارت آپ ها و المپیاد طرح های کسب و کار دانشجویی به ابن موسسات واگذار شده است.

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: با توجه به برنامه های وزارت علوم برای تحول دانشگاهها از دانشگاههای نسل دو و پژوهش محور به دانشگاههای کارآفرین، مدل دانشگاه کار آفرین مبتنی بر فناوری با همکاری پارک های علم و فناوری به صورت آزمایشی در دو دانشگاه کشور اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات پارک های علم و فناوری کشور گردآوری شده و در دست انتشار است گفت: اطلاعات مهمترین دستاوردهای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور و نگاه  تحلیلی به  اهمیت آنها نیز به زودی گرد آوری و منتشر می شود.

دکتر پیری گفت:  در راستای  افزایش توانمندی پارک های علم و فناوری و ایجاد همگرایی در داخل با دستگاههای مختلف  اجرایی کشور  و انجمن علمی این پارک ها تفاهم نامه هایی منعقد شده است و در سطح بین الملل  نیز با شورای تحقیقات ملی و وزارت آموزش و دانشگاههای ایتالیا و بنیاد ملی تحقیقات آفریقای جنوبی تفاهم نامه مشترک به امضا رسیده است.

وی اظهار داشت: کارگروههای مختلفی در وزارت علوم برای بررسی مسائل پارک های علم و فناوری تشکیل شده است و با استفاده از نظرات این کارگروهها ، پیش نویس تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی تدوین شده است.

دکتر پیری افزود: همچنین تدوین آیین نامه تاسیس شرکت های دانش بنیان با مشارکت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در این کارگروهها درحال انجام است.

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم ضمن اشاره به ضرورت ارزیابی و پایش پارک های علم و فناوری کشور تاکید کرد: باید میزان اثر گذاری پارک های علم و فناوری در افزایش تولید محصولات دانش بنیان استانها مشخص شود.

وی افزود: یکی از برنامه های اصلی وزارت علوم تقویت و توانمند سازی نیروهای انسانی شاغل در پارک های علم و فناوری است و در همین راستا کارگاههای آموزشی مختلفی برگزار شده است که پارک های علم و فناوری همدان، اصفهان و یزد محوریت و مسئولیت برگزاری این کارگاههای آموزشی را برعهده داشته اند.

گفتنی است چهار دهمین نشست مشترک روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد فناوری سراسر کشور به مدت دو روز  در پارک زیست فناوری خلیج فارس(قشم) برگزار می شود و معاون پژوهش و فناووری وزیر علوم، مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری و مدیرکل پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری این وزارتخانه و نیز مسئولانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان مناطق آزاد حضور دارند.​

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار