بازگشت به اخبار

دستیابی به اقتصاد دانش بنیان مستلزم تعامل بازار، دانشگاه و پارک های علم و فناوری است

معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند به اقتصاد دانش بنیان دست یابد، تاکید کرد: دستیابی به این مهم مستلزم تعامل بین بازار، دانشگاه، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری است.

محمود شیخ زین الدین چهارشنبه در چهاردهمین نشست مشترک رئیسان پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور در جزیره قشم، افزود: اجرای این سیاست زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند.
وی ادامه داد: هم اینک چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دانش آموخته دانشگاهی و به همین میزان دانشجو در کشور وجود دارد که می توانند موتور محرک اقتصاد مبتنی بر دانش باشند.
شیخ زین الدین با بیان اینکه برای توانمندسازی و بازاریابی پارک های علم و فن آوری مشکل داریم، اظهار کرد: برای رفع این مشکل باید برنامه های راهبردی تنظیم و اجرا شود تا رشد شرکت های دانش بنیان بیش از پیش شتاب گیرد.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد درخواست شرکت های دانش بنیان مربوط به حوزه های زیرساختی است، شناسایی و ایجاد بازار فروش را کلیدی ترین مشکل شرکت های دانش بنیان اعلام کرد.
معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: ۸۰ درصد شرکت های رده یک و دو دانش بنیان، تجهیزات خود را در پارک های علم و فناوری تولید و به بازار ارایه می کنند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار