بازگشت به اخبار

استارت آپ تریگر ۴

استارتاپ تریگر رویدادیست که درآن آموزش‌های ضروری برای تبدیل ایده به یک استارتاپ خوب و برنامه‌های متفاوت جهت فرایند تیم سازی را فراهم می کند. در این بستر امکان یافتن هم تیمی‌های توانمند برای ایده ی خود و یا ورود به تیم هایی با ایده‌های جذّاب فراهم می شود.

این دوره توسط دبیرخانه رویداد پیوند آب و انرژی(ENERWAT) برگزار می شود و  مرکز کارآفرینی، شتاب دهنده شریف، مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف و کانون علمی – فرهنگی رسانا(دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف) و انستیتو آب وانرژی، حامیان علمی و مالی و معنوی این رویداد هستند.

همچنین طراحی و برنامه ریزی رویداد استارتاپ تریگر برعهده ی ستاک میباشد.

به خاطر اهمیت روزافزون مسئله ی آب و انرژی، این دوره برای اولین بار به صورت اختصاصی رقابت تیم های “فنی – مهندسی” در حوزه‌ی آب و انرژی را دربر می گیرد. و موضوع بخش ایده های IT/ICT این دوره، استفاده از دانش IT در حل مسائل آب و انرژی در کشور(مثل خانه های هوشمند) می باشد.

برنامه ی کلی این رویداد به صورتی می باشد که در ۴ روز ابتدایی رویداد، ۴ کارگاه برگزار شده که برای  ایده پردازی در محورهای معرفی شده و ایجاد تیم و توسعه ی کار مناسب هستند و در ابتدای برنامه ی هر روز برگزار خواهند شد. پس از برگزاری این کارگاه ها ، در دو روز باقیمانده ، شرکت کنندگان باید یکی از ۲ مساله اساسی صنعت در زمینه ی آب و انرژی که در بالا شما معرفی شده را انتخاب کرده و برای حل این مساله ایده پردازی کنید .

پس از پایان این استارتاپ تریگر، شما می توانید در رویداد پیوند آب و انرژی شریف که به همت انستیتو آب و انرژی دانشگاه  صنعتی شریف و کانون علمی فرهنگی رسانا برگزار می شود، با استفاده از اکسلریتور ها و همچنین پشتیبانی سرمایه گذاران، وارد برنامه ی تجاری سازی شوید تا بتوانید ایده ی خود را به عمل رسانده و وارد فضای صنعتی شوید. شما می توانید برای اطلاع از جزییات این رویداد و سرمایه گذاران حاضر در آن برنامه به همین سایت مراجعه کنید.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار