بازگشت به اخبار

کارگاه نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی

سرفصل

  • آشنایی با قوانین مالیاتی و معافیت ها
  • شرایط استفاده از امتیاز استقرار در پارک در استفاده از معافیت ها
  • شرایط دفاتر مورد قبول
  • شرایط فاکتورهای مورد پذیرش
  • نحوه تکمیل اظهار نامه
  • نحوه ارسال اظهارنامه

چرا باید در این دوره حضور داشته باشیم

آگاهی از حق و حقوق خود بعنوان مودی

آگاهی از معافیت ها و نحوه استفاده از آن ها

نحوه تکمیل اظهار نامه در صورت عدم فعالیت

آگاهی از جرایم مالیاتی

مدرس:  رامین آقاپور، مدرس طرح جامع مالیاتی استان هرمزگان

مکان: سالن پارک علم و فناوری استان هرمزگان

زمان: سه شنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸

نحوه ثبت نام و هزینه دوره : ارسال پیامک مشخصات فردی و نام دوره به ۵۰۰۰۲۶۳۴۹۴ و تماس با شماره ۳۳۳۳۴۰۱۶

www.hmstp.ir

هزینه دوره:

فناوران مرکز رشد: ۷۰ هزار تومان

شرکت های امور موسسات پارک: ۱۰۰ هزار تومان

آزاد: ۲۰۰ هزار تومان

شماره حساب:

شبا IR 620100004001098703023031

شناسه واریز:

۳۳۴۰۹۸۷۶۲۱۱۳۵۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۸۰

بنام درامد اختصاصی پارک علم و فناوری هرمزگان

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار