بازگشت به اخبار

در سی و یکمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی صورت گرفت؛ پذیرش ایده محوری ” تولید محیط کشت باکتریایی “

سی و یکمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور “هرمز نوین آزما” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” تولید محیط کشت باکتریایی ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار