بازگشت به اخبار

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد از پارک علم و فناوری هرمزگان

تور فناوری پارک علم و فناوری هرمزگان با میزبانی از دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد برگزار شد.

دانش آموزان پس از آشنا شدن با پارک و مراکز رشد و نوآوری از قسمت فن بازار و محصولات مرکز رشد بازدید کردند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار