بازگشت به اخبار

اطلاعیه کارگاه آموزشی مدیریت زمان

مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار می کند:
🔻کارگاه آموزشی مدیریت زمان
🔅مباحث دوره:
▪️مقدمات مدیریت زمان
▫️تاثیرات تکنولوژی بر مدیریت زمان
▪️تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی
▫️هدفگذاری و تعیین مقصد
▪️برنامه ریزی و طراحی ریل زمانی شخصی
▫️ چگونگی اجرای موفقیت آمیز برنامه های شخصی و شغلی
▪️ حفظ تعادل در زندگی
🔹مدرس: دکتر صالح پاسلاری
🔸مکان:پارک علم و فناوری هرمزگان
◼️زمان: پنجشنبه ۶ دی ساعت ۹ صبح
📞تلفن هماهنگی: ۰۷۶۳۳۳۵۰۷۹۴
📲ثبت نام: با ارسال نام و نام خانوادگی و عنوان دوره به شماره ۵۰۰۰۲۶۳۴۹۴
🔘شرکت در این دوره برای همه افراد رایگان است.
🔺ظرفیت:۳۵ نفر
◀️ روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار