بازگشت به اخبار

معرفی نفرات برگزیده نوآورشو فین

رویداد نوآورشو باغ شهر فین در سالن همایش آموزشگاه سایانی برگزار شد.
در این رویداد ۱۱ نفر به عنوان ایده پرداز به ارائه ایده خود پرداختند که پس از ارائه با رای هیات داوران و شرکت کنندگان، پنج ایده به مرحله دوم راه یافتند که در نهایت سه ایده به عنوان ایده برگزیده معرفی شدند.
در پایان رویداد، ایده مهدی رنجبران با عنوان کسب و کار اینترنتی به وسیله صنایع دستی ، ایده نجمه رنجبران با عنوان دکور بندی شهری با استفاده از صنایع دستی و ایده عبدالحسین معماری با عنوان استحکام بخشی به طناب ساخته شده از برگ درخت نخل به ترتیب به عنوان ایده های اول تا سوم انتخاب شدند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار