بازگشت به اخبار

‎اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی «قوانین بیمه درکسب و کار » در پارک علم و فناوری هرمزگان ‎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی «قوانین بیمه درکسب و کار » در پارک علم و فناوری هرمزگان

مدرس: فردین سهرابی پور کارشناس ارشد اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان ‎

مکان: پارک علم و فناوری هرمزگان

زمان: شنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۷

‎تلفن هماهنگی: ۰۷۶۳۳۳۳۴۰۱۶

‎هزینه ثبت نام: شرکت های عضو پارک علم و فناوری ۵۰ هزار تومان و متقاضیان آزاد ۱۰۰هزار تومان ‎

شماره حساب : ۶۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۸۷۰۳۰۲۳۰۳۱ IR ‎

ثبت نام : ارسال نام و نام خانوادگی به شماره۵۰۰۰۲۶۳۴۹۴ ‎

ظرفیت :۳۵ نفر

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار