بازگشت به اخبار

برگزاری جلسه شورای فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان از پذیرش ۸ هسته فناور از ابتدای سالجاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، دکتر پویان ادیبی با بیان این مطلب در یازدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری افزود: این واحدها در حوزه های فناوری اطلاعات، مکانیک و بیوشیمی پذیرش شده اند.

وی با بان اینکه فرایند پذیرش واحدهای فناور پس از ارائه ایده و تکمیل فرم مربوطه آغاز می شود، افزود: ایده های دریافتی پس از بررسی اولیه در جلسه داوری که با حضور ایده پرداز برگزار می شود با اعلام نظر کارشناسان و داوران مربوطه  پذیرش می شود.

ادیبی افزود: جلسات داوری پذیرش ایده ها در دو مرحله دوره رشد مقدماتی و رشد برگزار می شود که فناور می بایست پس از پذیرش در مرحله رشد مقدماتی در مدت زمان شش الی ۱۲ ماه محصول اولیه خود را ارئه و درخواست داوری برای مرحله رشد بدهد. در این بازه زمانی نیز نظارت مرکز رشد نیز برقرار است.

وی خاطرنشان کرد، تلاش ما این است تا ایده هایی که قابلیت اجرایی و تجاری سازی دارند در کمترین زمان با حمایت پارک علم و فناوری به محصول برسند.

در این جلسه همچنین چند مصوبه با نظر اعضای شورای فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان به تصویب رسید.

صادق صمصام پور دبیر شورای فناوریمرکز رشد در همین ارتباط گفت: پنج مصوبه در دستور کار اعضا قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

وی بیان داشت: در این جلسه با تصویب پذیرش ۸ هسته­ فناور، تصویب ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مصوب به هسته­ها و واحدهای فناور، تصویب خروج ۱۲هسته و واحد فناور، تصویب جلسه پایان دوره واحدهای فناور و نحوه بازپرداخت تسهیلات آنها و تصویب تسهیلات شرکت گیاه افزای خلیج فارس موافقت شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار