بازگشت به اخبار

کسب مقام برتر توسط پارک علم و فناوری در جشنواره شهید رجایی

پارک علم و فناوری هرمزگان در جشنواره شهید رجایی موفق به کسب مقام شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، با اتمام هفته دولت جشنواره شهید رجایی با حضور فریدون همتی استاندار هرمزگان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

در این مراسم از اقدامات انجام شده در حوزه پارک علم و فناوری هرمزگن تقدیر شد.

پارک علم و فناوری هرمزگان در شاخص راهبری و توسعه فعالیت های دانش بنیان به عنوان دستگاه برتر شناخته شد.

استاندار هرمزگان در این مراسم از دکتر علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان به دلیل فعالیت در این حوزه و کسب رتبه برتر تقدیر کرد.

گفتنی است، پارک علم و فناوری هرمزگان در حوزه گسترش شرکت های دانش بنیان طی سال های اخیر توانسته جهش بالایی داشته باشد. همچنین استفاده از ظرفیت های استان در توسعه فناوری از دیگر اقداماتی است که پارک علم و فناوری هرمزگان به آن دست یافته است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار