بازگشت به اخبار

“فراخوان عمومی” آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

پارک علم و فناوری هرمزگان درنظر دارد اجرای عملیات موضوع این آگهی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 • مناقصه‌گزار: پارک علم و فناوری هرمزگان
 • موضوع مناقصه: پروژه تکمیل بلوک‌های E، F و G و اجرای بلوک های A، B، C و D و محوطه سازی پارک علم و فناوری هرمزگان به صورت سرجمع با برآورد اولیه ۴۸،۸۶۲،۴۰۱،۲۱۵ ریال
 • محل اجرای پروژه: استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده بندرعباس- میناب، روبروی دانشگاه هرمزگان
 • شرایط: گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل دارای رتبه بندی پایه ۴ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۲،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۲۰۵۵۴۰۳۰۰۷ بانک ملی بنام درآمدهای اختصاصی پارک علم و فناوری هرمزگان
 • مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه شمسی
 • بهای خرید اسناد ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
 • شماره حساب و نام بانک جهت خرید اسناد :حساب شماره ۲۱۷۲۰۵۵۴۰۳۰۰۷ بانک ملی بنام درآمدهای اختصاصی پارک علم و فناوری هرمزگان
 • تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷
 • محل دریافت اسناد مناقصه: بندرعباس، بلوار امام خمینی (ره)، کوی فرهنگیان، خیابان ابن‌سینا، پارک علم و فناوری استان هرمزگان، واحد دبیرخانه
 • محل و آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک: ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷

متقاضیان باید اسناد را بصورت پاکت لاک و مهر شده به واحد حراست تحویل نمایند.

 • زمان بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰

توضیحات: – به پیشنهادات فاقد مدارک و مهر و امضای مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

 

ضمناٌ هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار