بازگشت به اخبار

در ۲۰۰ امین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان صورت گرفت؛ پذیرش ایده محوری ” آچار بازکننده درب رادیاتور جوش آورده و محافظ بدن “

۲۰۰ امین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” ایده پرداز و فناوران نوین” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” آچار بازکننده درب رادیاتور جوش آورده و محافظ بدن” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار