بازگشت به اخبار

حضور رئیس پارک هرمزگان در کنفرانس انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در سی و چهارمین کنفرانس انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری شرکت کرد.

این کنفرانس با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از روسا و نمایندگان پارکهای علم و فناوری سراسر جهان در ترکیه  برگزار شد.

دکتر علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان، با حضور در این کنفرانس با روسای پارک های علم و فناوری کشورهای شرکت کننده دیدار و در زمینه توسعه علمی و فناوری منطقه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

وی در تشریح جزئیات این کنفرانس افزود: کنفرانس انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری جهان فرصتی پیش آورده تا زمینه همکاری و توسعه فناوری افزایش یابد از این رو ظرفیت های فناوری هرمزگان نیز در این کنفرانس با کشورهای دیگر بخصوص همسایگان معرفی شد.

وی با اشاره به ظرفیت های فناوری ایران گفت: کنفرانس سال آینده انجمن پارک های علم و فناوری فرصت بهتری برای ایران است که قرار است به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شود از این رو استان هرمزگان نیز از این موقعیت بهره خواهد برد و ظرفیت های نوآوری و فناوری موجود را عرضه خواهد کرد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار