بازگشت به اخبار

نوآور پارک فناوری هرمزگان مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی کسب کرد

نوآور پارک علم و فناوری هرمزگان موفق به کسب مقام اول جشنواره علمی پژوهشی نوجوان خوارزمی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه اول سراسر کشور شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، امیر حسین دیوارگر در این جشنواره که در مرحله کشوری برگزار شد موفق به کسب مقام اول در بخش دست سازه شد.

این جشنواره با حضور ۲۹۳ دانش‌آموز دختر و پسر سراسر کشور و برای مقطع دوره متوسطه اول برگزار که ۱۸۵ نفر پسر و ۱۰۸ نفر دانش آموز دختر شرکت داشتند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار