بازگشت به اخبار

در ۱۷۷امین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان؛ پذیرش ایده محوری ” ایجاد شبکه- خدمات گردشگری سراسری “

یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” لیان گردشگر هرموزیا” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” ایجاد شبکه- خدمات گردشگری سراسری ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار