بازگشت به اخبار

خروج موفقیت آمیز واحد فناور زیست سبز دریا

جلسه خروج موفقیت آمیز فناوران زیست سبز دریا از مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان این واحد فناور با ایده محوری تولید آگار از جلبک های آگاروفیتی به مدیرعاملی فاطمه عیدی وارد مرکز رشد واحدهای فناور شد.

این واحد فناور پس از طی کردن مراحل رشد مقدماتی و مرحله رشد و تولید محصول خروج موفقیت آمیز از مرکز رشد واحدهای فناور داشت.

این واحد فناور همچنین موفق به تولید نانو جلبک ماسکی در این مرکز شد که پس از خروج موفقیت آمیز به عنوان شرکت پارکی در پارک علم و فناوری هرمزگان فعالیت خود را ادامه می دهد.

 

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار