بازگشت به اخبار

در ۱۷۰ امین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان؛ پذیرش ایده محوری ” تولید کرم گیاهی برای درمان افتادگی اعضای لگن در زنان”

یکصدو هفتادمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” سبز داروی جنوب” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” تولید کرم گیاهی برای درمان افتادگی اعضای لگن در زنان ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

 

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار