بازگشت به اخبار

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید حمیدرضا محمودی از پارک علم و فناوری هرمزگان

تعداد ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دبستان شهید حمیدرضا محمودی از پارک علم و فناوری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، دانش آموزان در این بازدید با خدمات پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری آشنا شدند.

دانش آموزان دو روز با دستاوردهای نوآوران مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان آشنا شدند.

در بازدید دانش آموزان نحوه ثبت اختراعات و حمایت های پارک علم و فناوری  به آنها توضیح داده شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار