بازگشت به اخبار

تقدیر استاندار هرمزگان از فناور برتر پارک علم و فناوری

همزمان با هفته پژوهش و فناوری از فناوران و پژوهشگران برتر تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری که با حضور استاندار هرمزگان برگزار شد، از فناور برتر پارک علم و فناوری هرمزگان تجلیل به عمل آمد.

علی کورنگ بهشتی فناور برتر پارک علم و فناوری هرمزگان از سوی استاندار هرمزگان در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از صادق مزیدی مرادی فناور مرکز رشد دانشگاه هرمزگان تجلیل شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار