بازگشت به اخبار

بازدید دانش آموزان مدرسه دانشگاه علوم پزشکی از پارک علم و فناوری هرمزگان

img_0268\دانش آموزان دبستان غیر انتفاعی دانشگاه علوم پزشکی از پارک علم و فناوری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، دانش آموزان در این بازدید با خدمات پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری آشنا شدند.

دانش آموزان همچنین با دستاوردهای نوآوران مرکز نوآوری آشنا شدند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار