بازگشت به اخبار

در ۱۶۰ امین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان؛ پذیرش ایده محوری “کولو کردن سرورها”

یکصدو شصتمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” کولو کردن سرورها ” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” کولو کردن سرورها ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

 

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار