بازگشت به اخبار

در ۱۵۴ امین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان؛ پذیرش ایده محوری ” راه اندازی کسب و کار آنلاین فروش آبزیان خلیج فارس و دریای عمان “

یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور “ماهی دریا” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” راه اندازی کسب و کار آنلاین فروش آبزیان خلیج فارس و دریای عمان” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

گفتنی است، اين ايده با توجه به بازار گسترده این محصولات در منطقه پذيرش شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار