بازگشت به اخبار

معرفی خدمات مرکز نوآوری پارک هرمزگان در ۴۰ مدرسه

مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان از معرفی خدمات این مرکز در مدارس استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان هرمزگان، حسین رئیسی افزود: اطلاع رسانی خدمات این مرکز در قالب معرفی خدمات توسط کارشناسان، توزیع بروشور و نصب بنر صورت می گیرد.

وی ادامه داد، از ابتدای مهرماه بنر معرفی خدمات مرکز نوآوری در شهرستان های بندرعباس، لنگه، جاسک و میناب در ۴۰ مدرسه مقاطع متوسه اول و دوم نصب شده است.

مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان ابراز امیدواری کرد، معرفی این خدمات بتواند در تشویق دانش آموزان برای تشویق دانش آموزان برای ارائه ایده های نوآورانه و استفاده از حمایت های مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان جهت ساخت طرح های نوآورانه موثر واقع شود.

وی در پایان گفت: صاحبان ایده (نوآوران) می توانند از طریق وبسایت نوآورانه به آدرس اینترنتی www.innovativemag.ir نسبت به دریافت فرم های پذیرش در مرکز نوآوری اقدام نمایند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار