بازگشت به اخبار

توسط شورای مرکز رشد واحدهای فناور صورت گرفت: موافقت با اعطای تسهیلات یک میلیارد ۶۵۰ میلیون ریالی به واحدهای فناور پارک هرمزگان

شورای مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان با تصویب و پذیرش تعدادی از واحدهای فناور جدید در پارک علم و فناوری هرمزگان موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، دکتر پویان ادیبی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان با بیان این مطلب به تشریح مصوبات پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پرداخت و گفت: این جلسات به صورت منظم و با هدف پیشبرد مسائل مربوط به واحدهای فناور برگزار می شود.

وی در ادامه از تصویب پذیرش ۹ هسته فناور جدید خبر داد و گفت: در جلسات داوری این مرکز ۹ هسته فناور با ۹ ایده محوری پذیرش شده اند که شورای مرکز رشد نیز با ارائه تسهیلات و خدمات رسانی به آنها در دوره رشد مقدماتی موافقت کرد.

ادیبی همچنین از تصویب پذیرش یک واحد فناور در دوره رشد خبر داد و گفت: پیش از این دو هسته فناور در جلسات تبدیل وضعیت وارد مرحله رشد شده بودند که شورا آن را تصویب کرد.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان همچنین از تصویب ارائه تسهیلات به واحدها و هسته های فناور جدید خبر داد و گفت: در این جلسه با اعطای یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال تسهیلات به واحدهای فناور موافقت شد.

موافقت با خروج  ۶ واحد و هسته فناور از مرکز رشد و تصویب آئین نامه پرداخت و بازپرداخت از دیگر مصوبات این شورا بود که پویان ادیبی به آن اشاره کرد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار