بازگشت به اخبار

کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۵

پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار می کند:
کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۵
زمان: چهارشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۶ تا ۱۸
مکان: سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان
قابل توجه مدیران شرکت های مستقر: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی پایان خرداد ۹۵ است.
روابط عمومی

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار