بازگشت به اخبار

هسته های فناور با نحوه ثبت شرکت های دانش بنیان آشنا شدند

کارگاه آموزشی آشنایی با انواع شرکت های خصوصی و نحوه ثبت آنها در پارک علم و فناوری استان هرمزگان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با هدف تهسیل در روند ثبت شرکت های دانش بنیان به مدت یک روز با همکاری موسسه سیب سرخ ساحل برگزار شد.

در این دوره که هسته ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری هرمزگان حضور داشتند، شرکت کنندگان با ماهیت و کارکرد انواع شرکت های خصوصی، مسائل حقوقی، مزایا و معایب انواع شرکت های خصوصی، انواع شرکت های مناسب با توجه نوع ایده ها و محصولات مرتبط با هسته های فناور مستقر در پارک، ماهیت و کارکرد انواع شرکت های دانش بنیان با توجه به نوع ثبت شرکت مربوطه و… آشنا شدند.

 

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار