بازگشت به اخبار

قدم اول کسب و کار در استارتاپ ویکند بندرعباس برداشته شد

عبدالرضا نادری پور عضو هیات داوران استارتاپ ویکند بندرعباس گفت: قدم اول برای کسب و کار در اولین استارتاپ ویکند بندرعباس برداشته شد.

وی بیان داشت: ایده هایی که در وجود شماست اگر استمرار یابد قطعا موفق می شوید.

نادری پور انگیزه شرکت کنندگان را را بی نظیر خواند و گفت: این انگیزه ارزشمند است و می تواند زمینه موفقیت های بیشتر را فراهم آورد.

گفتنی است، اولین استارتاپ ویکند بندرعباس توسط پارک علم و فناوری استان هرمزگان برگزار شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار